Γενικοί Όροι Χρήσης

  1. Εισαγωγή

Ο δικτυακός τόπος santahotel.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») λειτουργεί υπό την διαχείριση της ΣΑΝΤΑ ΑΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Γρ. Λαμπράκη, Αγία Τριάδα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο και μοναδική Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής (στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας η «εταιρεία»), η οποία μεταξύ άλλων διαχειρίζεται και το ξενοδοχείο Wellness Santa Hotel.ΠεριεχόμενοΤο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας περιέχει πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η ΣΑΝΤΑ ΑΕ και εν γένει το ξενοδοχείο Wellness Santa Hotel και έχει μόνο ενημερωτικό και σε καμία περίπτωση δεσμευτικό σκοπό και χαρακτήρα. Οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως συμβουλές – παραινέσεις για συγκεκριμένη ενέργεια.
Οποιεσδήποτε νέες πληροφορίες προστεθούν στην Ιστοσελίδα θα υπάγονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Περιορισμός Ευθύνης

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την ορθότητα των πληροφοριών της Ιστοσελίδας την στιγμή της ανάρτησής τους σε αυτή, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επικαιροποίηση των πληροφοριών και για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να προβαίνετε σε επαλήθευσή τους.

Γενικότερα και κατά τον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία ή άλλη δυσλειτουργία οποιασδήποτε φύσεως τυχόν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σ’ εσάς σε σχέση με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα ή/ και τη χρήση του περιεχομένου, ή μέρους αυτού της Ιστοσελίδας (όλως ενδεικτικώς αναφερομένων, ζημίας που προκληθεί από ιούς ή από επιβλαβές ή/ και κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω της Ιστοσελίδας ή πάσης φύσεως ενέργειες ή παραλείψεις σας που προκύπτουν από την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα ή/ και τη χρήση του περιεχομένου αυτής).

Ως χρήστες είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η οποία ενδεχομένως να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους, όπως ενδεικτικά αναφερομένων, καταβολή τελών σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες internet, καταβολή τελών για χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κ.λ.π. Επίσης, ως χρήστες της Ιστοσελίδας έχετε αποκλειστική ευθύνη για τον προσωπικό εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτετε για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Πνευματικά Δικαιώματα / Εμπορικά σήματα

Η Ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου αυτής, δηλαδή όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες και εν γένει κάθε περιεχόμενο που συλλέγεται από την εταιρεία ή τους προστηθέντες ή τους συνεργάτες αυτής, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων) , αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΣΑΝΤΑ ΑΕ και προστατεύεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή τροποποίηση, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς/ ή η χρήση του σε άλλες ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των πνευματικών ιδιοκτητών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική χρήση. Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση αυτή δεν σημαίνει την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε. Η άδεια αυτή δεν εκτείνεται σε οποιοδήποτε τυχόν υλικό τρίτου στην Ιστοσελίδα.

Όλα τα εμπορικά σήματα,  λογότυπα, σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωση και διευκόλυνσή σας. Δεν φέρουμε όμως καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη γνησιότητα του περιεχομένου καθώς και για το ίδιο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, λειτουργία ή αποδοτικότητα όλων των εξωτερικών συνδέσμων που τυχόν χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα και που περιέχονται σε οιοδήποτε ανεξάρτητο δικτυακό τόπο ούτε εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητά τους και κατά συνέπεια η μετάβασή σας σε αυτές πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Το δε περιεχόμενό τους δεν μας δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της Ιστοσελίδας δεν συνιστά, ούτε θα πρέπει να θεωρείται, ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε μέσω της Ιστοσελίδας θα επεξεργάζονται από την εταιρεία με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας, σύμφωνα με την Γενική Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων της, την οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://santahotel.gr/el/γενικοί-όροι-χρήσης Η εταιρεία σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεσμεύεται να μην τα χρησιμοποιήσει για την αποστολή διαφημιστικού – ενημερωτικού υλικού χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στην Ιστοσελίδα και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι κρίνεται σκόπιμο.

Σε περίπτωση σύνδεσης της Ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) θα πρέπει να διαβάζετε την πολιτική των άλλων ιστοσελίδων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις πρακτικές που εφαρμόζουν για την προστασία αυτή, επειδή, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή για τις πολιτικές συλλογής πληροφοριών των ιστοσελίδων άλλων εταιρειών.

Cookies

Η Ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να διαθέτει cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, τα οποία δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξτε στην Πολιτική για τη Χρήση Cookies.

Λοιποί Όροι

Όλοι οι ανωτέρω όροι καλύπτουν την συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και της εταιρείας που την δημιούργησε.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους ανωτέρω όρους, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση σας. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω όρων, η εταιρεία θα σας ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα .

Όλοι οι ανωτέρω όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς κριθεί άκυρος για κάθε λόγο με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι θα  θεωρούνται ισχυροί και θα συνεχίζουν να ισχύουν.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους ανωτέρω όρους. Αν, μετά την ανάγνωση των όρων, συνεχίζετε την πρόσβαση και την σύνδεσή σας στην Ιστοσελίδα τότε τεκμαίρεται η πλήρης και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχής σας του συνόλου των γενικών όρων και προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας.

Για οποιαδήποτε απορία σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@santahotel.gr

Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ εσάς ως χρήστη της Ιστοσελίδας και Εταιρείας αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Θεσσαλονίκης.